tentürdiyot

tentürdiyot, -du Fr. teinture d'iode

a. kim. Mikrop kapmasını önlemek için bir kesik veya sıyrığa sürülen iyot tentürü.


tentürdiyot, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'n', 't', 'ü', 'r', 'd', 'i', 'y', 'o', 't', şeklindedir.
tentürdiyot kelimesinin tersten yazılışı toyidrütnet diziliminde gösterilir.