tercihlerde geçişlilik

tercihlerde geçişlilik

bk. geçişlilik varsayımı


tercihlerde geçişlilik için benzer kelimeler


tercihlerde geçişlilik, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'c', 'i', 'h', 'l', 'e', 'r', 'd', 'e', ' ', 'g', 'e', 'ç', 'i', 'ş', 'l', 'i', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
tercihlerde geçişlilik kelimesinin tersten yazılışı kililşiçeg edrelhicret diziliminde gösterilir.