tergömlek

tergömlek

1.İnce kabuklu, al ya da sarı renkli bir çeşit elma. 2.İnce kabuklu, pembe bir çeşit üzüm. 3.İnce kabuklu kabak.


tergömlek

İç gömleği.


tergömlek

İnce, sarı, kaygan kabuklu elma.


tergömlek, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'g', 'ö', 'm', 'l', 'e', 'k', şeklindedir.
tergömlek kelimesinin tersten yazılışı kelmögret diziliminde gösterilir.