tergum

tergum İng. tergum

Eklem bacaklı hayvanlarda bölütlerin üst ya da sırt parçaları.


tergum İng. tergum

Eklem bacaklılarda bölütlerin üst veya sırt parçaları.


tergum İng. tergum

(Yun. tergum=sırt) Eklembacaklı hayvanlarda bölütlerin üst ya da sırt parçaları.


tergum, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'g', 'u', 'm', şeklindedir.
tergum kelimesinin tersten yazılışı mugret diziliminde gösterilir.