terim simgesi

terim simgesi İng. term symbol

Tasımsal mantıkta değer alanı birli yüklemlerden, başka bir deyişle yalın ya da olumsuzlamalı terimlerden oluşan dizimsel değişken: S, P, M, T.


terim simgesi için benzer kelimeler


terim simgesi, 13 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'i', 'm', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
terim simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis miret diziliminde gösterilir.