terke

terke

1.Eğerin heybe asılan yeri. 2.Heybe.


terke

Ambara konan buğday.


terke

Tekne.


Terke

Kastamonu ili, İğdir bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


terke, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'e', şeklindedir.
terke kelimesinin tersten yazılışı ekret diziliminde gösterilir.