terkibî

terkibî Ar. terk³b³

sf. (terki:bi:) esk. Tamlama ile ilgili.


terkibî için benzer kelimeler


terkibî, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, î harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', 'b', 'î', şeklindedir.
terkibî kelimesinin tersten yazılışı îbikret diziliminde gösterilir.