terkibibent

terkibibent, -di Ar. terk³b + Far. bend

a. (terki:'bibent) ed. Divan edebiyatında uyakları başka başka olan birkaç bentten oluşan ve her bendin sonunda kafiyeleri aynı birer beyti bulunan manzume biçimi.


terkibibent, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', 'b', 'i', 'b', 'e', 'n', 't', şeklindedir.
terkibibent kelimesinin tersten yazılışı tnebibikret diziliminde gösterilir.