terkin urmak

terkin urmak

bk. terkini urmak.


terkin urmak için benzer kelimeler


terkin urmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', 'n', ' ', 'u', 'r', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
terkin urmak kelimesinin tersten yazılışı kamru nikret diziliminde gösterilir.