terkipli

terkipli

sf. 1. Bileşim içeren. 2. ed. Tamlamalı: “Türkçüler, terkipli lisanla beraber aruz veznini de millî edebiyatımızdan kovmaya karar verdiler.” -Z. Gökalp.


terkipli, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', 'p', 'l', 'i', şeklindedir.
terkipli kelimesinin tersten yazılışı ilpikret diziliminde gösterilir.