terkipsiz

terkipsiz

sf. 1. Bileşim içermeyen. 2. ed. Tamlamasız.


terkipsiz, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', 'p', 's', 'i', 'z', şeklindedir.
terkipsiz kelimesinin tersten yazılışı zispikret diziliminde gösterilir.