terkisalat

terkisalat

1.Terbiyesiz. 2.Beceriksiz, uyuşuk.


terkisalat, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'r', 'k', 'i', 's', 'a', 'l', 'a', 't', şeklindedir.
terkisalat kelimesinin tersten yazılışı talasikret diziliminde gösterilir.