tetebbu

tetebbu Ar. tetebbu¤

a. (tetebbu:) esk. Bir şeyi iyice inceleme, onunla ilgili bilgi edinme, araştırma.


tetebbu için benzer kelimeler


tetebbu, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 't', 'e', 'b', 'b', 'u', şeklindedir.
tetebbu kelimesinin tersten yazılışı ubbetet diziliminde gösterilir.