timpanik

timpanik İng. tympanic

1. Kulak zarına veya orta kulağa ait olan, timpani. 2. Zile benzeri, tınlayan.


timpanik için benzer kelimeler


timpanik, 8 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'm', 'p', 'a', 'n', 'i', 'k', şeklindedir.
timpanik kelimesinin tersten yazılışı kinapmit diziliminde gösterilir.