tingir

tingir

Çinko, teneke ya da bakırdan yapılmış leğen, kova vb. şeyler.


tingir

Öfkeli, sinirli.


tingir, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'n', 'g', 'i', 'r', şeklindedir.
tingir kelimesinin tersten yazılışı rignit diziliminde gösterilir.