tirokalsitonin

tirokalsitonin Fr. thyrocalcitonine

a. (l ince okunur) biy. Tiroit bezinden salgılanan, kandaki kalsiyumu azaltan hormon.


tirokalsitonin İng. thyrocalcitonin

Kalsitonin.


tirokalsitonin, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, n harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'r', 'o', 'k', 'a', 'l', 's', 'i', 't', 'o', 'n', 'i', 'n', şeklindedir.
tirokalsitonin kelimesinin tersten yazılışı ninotislakorit diziliminde gösterilir.