tirozin, Tyr, Y

tirozin, Tyr, Y İng. tyrosine

Bitkilerde sentezlenen ve hayvanlar tarafından tiroksin, melânin, adrenalin ve noradrenalinin öncü maddesi olarak kullanılan, aromatik yan zinciri olan bir amino asit.


tirozin İng. tyrosine

Eksikliğinde hipotiroidizm oluşan, iştahı ve vücut yağlarını azaltan, fenilalanin hidroksilaz enzimiyle tirozine çevrilerek kullanılan, sembolü Tyr ve Y olan hidrofilik ve aromatik yan zincirli esansiyel olmayan bir amino asit. Diyetle alınan fenilalaninin protein üretiminde kullanılmayan kısmı.


tirozin, Tyr, Y için benzer kelimeler


tirozin, Tyr, Y, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, Y harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'i', 'r', 'o', 'z', 'i', 'n', ',', ' ', 'T', 'y', 'r', ',', ' ', 'Y', şeklindedir.
tirozin, Tyr, Y kelimesinin tersten yazılışı Y ,ryT ,nizorit diziliminde gösterilir.