tonal response

tonal response Osm. tonal cevap

Bir çalgının niteliği ve kalitesi için ölçü olan, icracının hareketine verdiği tepki.


tonal response için benzer kelimeler


tonal response, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'n', 'a', 'l', ' ', 'r', 'e', 's', 'p', 'o', 'n', 's', 'e', şeklindedir.
tonal response kelimesinin tersten yazılışı esnopser lanot diziliminde gösterilir.