toplam gebelik oranı

toplam gebelik oranı İng. total pregnancy rate

Gebe kalan inek sayısının toplam tohumlama sayısına bölünmesi ve sonucun 100 ile çarpılmasıyla bulunan değer.


toplam gebelik oranı için benzer kelimeler


toplam gebelik oranı, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', 'l', 'a', 'm', ' ', 'g', 'e', 'b', 'e', 'l', 'i', 'k', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
toplam gebelik oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro kilebeg malpot diziliminde gösterilir.