boyuncul gebelik

boyuncul gebelik Fr. Grossesse (cervicale)

boyuncul gebelik için benzer kelimeler


boyuncul gebelik, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'o', 'y', 'u', 'n', 'c', 'u', 'l', ' ', 'g', 'e', 'b', 'e', 'l', 'i', 'k', şeklindedir.
boyuncul gebelik kelimesinin tersten yazılışı kilebeg lucnuyob diziliminde gösterilir.