topu topu

topu topu

zf. 1. Toplam olarak: “Benim tarlam topu topu bir avuçluk yer.” -N. Hikmet. 2. Aşağı yukarı, hemen hemen: “Topu topu kırk küsur güne sığan bir yalnızlık, insanı böyle mi ederdi?” -N. F. Kısakürek.


topu topu için benzer kelimeler


topu topu, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'p', 'u', ' ', 't', 'o', 'p', 'u', şeklindedir.
topu topu kelimesinin tersten yazılışı upot upot diziliminde gösterilir.