ayak topu

ayak topu

a. sp. Futbol.


ayak topu için benzer kelimeler


ayak topu, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'y', 'a', 'k', ' ', 't', 'o', 'p', 'u', şeklindedir.
ayak topu kelimesinin tersten yazılışı upot kaya diziliminde gösterilir.