torbalı

torbalı

sf. 1. Torbası olan. 2. Torbaya konulmuş olan.


torbalı Fr. Saccifère
torbalı

Çingene.


Torbalı

öz. a. (to'rbalı) İzmir iline bağlı ilçelerden biri.


Torbalı

Artvin ili, Ardanuç ilçesi, merkez bucağına bağlı bir yerleşim birimi.


torbalı için benzer kelimeler


torbalı, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'r', 'b', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
torbalı kelimesinin tersten yazılışı ılabrot diziliminde gösterilir.