tornado

tornado İsp. tornado

a. (torna'do) coğ. Batı Afrika kıyılarında esen çok kuvvetli siklon.


tornado Fr. tornade, tournade

(coğrafya)


tornado, 7 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, o harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'r', 'n', 'a', 'd', 'o', şeklindedir.
tornado kelimesinin tersten yazılışı odanrot diziliminde gösterilir.