torus pilorikus

torus pilorikus Dgr. anat. torus pyloricus

anat. Domuzun midesinde ve geviş getirenlerin şirdeninde pylorus lumen’ine doğru olan mukoza kabartısı.


torus pilorikus için benzer kelimeler


torus pilorikus, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'o', 'r', 'u', 's', ' ', 'p', 'i', 'l', 'o', 'r', 'i', 'k', 'u', 's', şeklindedir.
torus pilorikus kelimesinin tersten yazılışı sukirolip surot diziliminde gösterilir.