tragedyanın öğeleri

tragedyanın öğeleri Alm. Bestandteile der Tragödie

Aristoteles'in Poetika adlı yapıtında tragedyanın şu öğeleri taşıması önerilmiştir: 1. Konu, 2. Davranış, 3. Konuşma, 4.Düşünce, 5. Dekor, 6. Müzik uyumu


tragedyanın öğeleri için benzer kelimeler


tragedyanın öğeleri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'a', 'g', 'e', 'd', 'y', 'a', 'n', 'ı', 'n', ' ', 'ö', 'ğ', 'e', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
tragedyanın öğeleri kelimesinin tersten yazılışı ireleğö nınaydegart diziliminde gösterilir.