trahom

trahom Fr. trachome

a. tıp Göz kapaklarının altında birtakım kabarcıkların belirmesiyle başlayan, tedavi edilmediğinde kirpiklerin içeriye kıvrılması, saydam tabakada yaralar çıkması nedeniyle körlükle sonuçlanabilen bulaşıcı hastalık.


trahom İng. trachoma

Chlamydia trachomatis’in neden olduğu konjunktiva ve korneanın kronik enfeksiyonu.


trahom, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'a', 'h', 'o', 'm', şeklindedir.
trahom kelimesinin tersten yazılışı mohart diziliminde gösterilir.