triizopropil borat

triizopropil borat İng. triisopropyl borate

Formülü [(CH3)2CH]3BO3, kaynama noktası 138 °C-140° C, d.n. -59 °C yoğunluğu 0,8138 g/mL, kapalı kapta parlama noktası 27,7 °C olan, parlayıcı, sağlığa zararlı, renksiz sıvı bir madde.


triizopropil borat için benzer kelimeler


triizopropil borat, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'r', 'i', 'i', 'z', 'o', 'p', 'r', 'o', 'p', 'i', 'l', ' ', 'b', 'o', 'r', 'a', 't', şeklindedir.
triizopropil borat kelimesinin tersten yazılışı tarob liporpoziirt diziliminde gösterilir.