Trypanosoma theodori

Trypanosoma theodori

Keçilerde bulunan ve ara konağı hipoboskid Lipoptena caprina adlı eklem bacaklı olan, T. melophagium’a çok benzeyen ve muhtemelen aynı olduğu düşünülen, patojen olmayan Stercoraria grubunda yer alan Trypanosoma türü.


Trypanosoma theodori için benzer kelimeler


Trypanosoma theodori, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, T harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'T', 'r', 'y', 'p', 'a', 'n', 'o', 's', 'o', 'm', 'a', ' ', 't', 'h', 'e', 'o', 'd', 'o', 'r', 'i', şeklindedir.
Trypanosoma theodori kelimesinin tersten yazılışı irodoeht amosonapyrT diziliminde gösterilir.