tümör yıkımlanma sendromu

tümör yıkımlanma sendromu İng. tumor lysis syndrome

Tümörlerin tedavisinde, tümör dokusunun hızlı bir biçimde yıkımlanması sonucu, tümör hücrelerinden açığa çıkan aşırı miktarlardaki laktat, ürik asit ve nükleik asit pürinlerinin vücuttan uzaklaştırılamamasından kaynaklanan hiperkalemi, hiperfosfatemi, hipokalsemi, hiperürikemi ve böbrek yetmezliğiyle belirgin klinik ve patoljik bulguların ortak adı.


tümör yıkımlanma sendromu için benzer kelimeler


tümör yıkımlanma sendromu, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'm', 'ö', 'r', ' ', 'y', 'ı', 'k', 'ı', 'm', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', ' ', 's', 'e', 'n', 'd', 'r', 'o', 'm', 'u', şeklindedir.
tümör yıkımlanma sendromu kelimesinin tersten yazılışı umordnes amnalmıkıy römüt diziliminde gösterilir.