gastrin salgılayan tümör

gastrin salgılayan tümör İng. İng. gastrine secreting tumour

Gastrinom.


gastrin salgılayan tümör için benzer kelimeler


gastrin salgılayan tümör, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'a', 's', 't', 'r', 'i', 'n', ' ', 's', 'a', 'l', 'g', 'ı', 'l', 'a', 'y', 'a', 'n', ' ', 't', 'ü', 'm', 'ö', 'r', şeklindedir.
gastrin salgılayan tümör kelimesinin tersten yazılışı römüt nayalıglas nirtsag diziliminde gösterilir.