türetilebilme katsayısı

türetilebilme katsayısı İng. coefficient of reproducibility

Yığışımlı bir ölçekte yanılgıların (kalıba uymayan yandaş yanıtlar) toplam yanıt sayısına bölünmesiyle elde edilen ve ölçeğin tekboyutluluk düzeyini gösteren ölçüm.


türetilebilme katsayısı için benzer kelimeler


türetilebilme katsayısı, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'l', 'e', 'b', 'i', 'l', 'm', 'e', ' ', 'k', 'a', 't', 's', 'a', 'y', 'ı', 's', 'ı', şeklindedir.
türetilebilme katsayısı kelimesinin tersten yazılışı ısıyastak emlibeliterüt diziliminde gösterilir.