türetilmiş çıkarım kuralı

türetilmiş çıkarım kuralı İng. derived inference rule

Dizimbilimde kanıtlanabilen ilkel olmayan çıkarım kuralı.


türetilmiş çıkarım kuralı için benzer kelimeler


türetilmiş çıkarım kuralı, 25 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'ç', 'ı', 'k', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
türetilmiş çıkarım kuralı kelimesinin tersten yazılışı ılaruk mırakıç şimliterüt diziliminde gösterilir.