türetilmiş dizimsel tür

türetilmiş dizimsel tür İng. derived category

Temel dizimsel türler yardımıyla belirlenen yöneten deyim dizimsel türü. || Örn. 2-li yüklemin dizimsel türü a ile p türleri yardımıyla belirlenmiş p/a a dır.


türetilmiş dizimsel tür için benzer kelimeler


türetilmiş dizimsel tür, 23 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'l', 'm', 'i', 'ş', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'ü', 'r', şeklindedir.
türetilmiş dizimsel tür kelimesinin tersten yazılışı rüt lesmizid şimliterüt diziliminde gösterilir.