dizimsel tür indirgemesi

dizimsel tür indirgemesi İng. syntactic-category reduction

Bir dizimsel tür dizisine dizimsel tür indirgeme kuralını art arda uygulayarak en kısa dizimsel tür dizisine ya da tek bir dizimsel türe sonlu sayıda adımla varmayı sağlayan işlem. Krş.. dizimsel bağlaşıklık denetlemesi.


dizimsel tür indirgemesi için benzer kelimeler


dizimsel tür indirgemesi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'ü', 'r', ' ', 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'm', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
dizimsel tür indirgemesi kelimesinin tersten yazılışı isemegridni rüt lesmizid diziliminde gösterilir.