dizimsel tür simgesi

dizimsel tür simgesi İng. syntactic category symbol

Bir dizimsel türün dizimsel sözeden dildeki adı. || a ad türünün simgesi, p önerme türünün simgesidir. Örn. (…)


dizimsel tür simgesi için benzer kelimeler


dizimsel tür simgesi, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'ü', 'r', ' ', 's', 'i', 'm', 'g', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
dizimsel tür simgesi kelimesinin tersten yazılışı isegmis rüt lesmizid diziliminde gösterilir.