temel dizimsel tür

temel dizimsel tür İng. fundamental syntactic category

Bir dilin bütün dizimsel türlerini kurmaya yarayan salt yönetilen deyim türleri. || Temel mantık dilinin temel dizimsel türleri, ad (a) ile önerme (p) türlerinden oluşur. Krş.. tekbaşına anlamlı deyim.


temel dizimsel tür için benzer kelimeler


temel dizimsel tür, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, t harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 't', 'e', 'm', 'e', 'l', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'ü', 'r', şeklindedir.
temel dizimsel tür kelimesinin tersten yazılışı rüt lesmizid lemet diziliminde gösterilir.