dizimsel tür

dizimsel tür İng. syntactic category, grammatical category

İçinde geçtikleri deyimlerin düzgünlüğünü bozmaksızın birbirinin yerine konulabilen bütün düzgün deyimlerin öbeği. || Temel mantık dilinin başlıca dizimsel türleri: önerme (tamdeyim), ad (terim), n-li yüklem, n-li işlev, n-li eklem ile niceleyici türleridir. Krş.. dizimsel tür simgesi, temel dizimsel tür, yöneten deyim dizimsel türü, dizimsel tür çözümlemesi.


dizimsel tür için benzer kelimeler


dizimsel tür, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'ü', 'r', şeklindedir.
dizimsel tür kelimesinin tersten yazılışı rüt lesmizid diziliminde gösterilir.