dizimsel tür değişkeni

dizimsel tür değişkeni İng. syntactic category variable

Değer alanı dizimsel türlerden oluşan bir sözeden dil değişkeni: a,... || Örn. a, p, p/ p, p/ a, a/ a gibi dizimsel tür simgeleri a,... dizimsel değişkenlerinin değer adlarıdır.


dizimsel tür değişkeni için benzer kelimeler


dizimsel tür değişkeni, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'ü', 'r', ' ', 'd', 'e', 'ğ', 'i', 'ş', 'k', 'e', 'n', 'i', şeklindedir.
dizimsel tür değişkeni kelimesinin tersten yazılışı inekşiğed rüt lesmizid diziliminde gösterilir.