dizimsel tür dizisi

dizimsel tür dizisi İng. syntactic-category sequence

Düzgün ya da düzgün olmayan bir deyimin ayraçsız yazılış biçiminde her imine karşılık dizimsel türünü belirtmekle elde edilen dizi. || Örn. (…) Krş.. dizimsel tür indirgemesi, dizimsel tür İndirgeme kuralı.


dizimsel tür dizisi için benzer kelimeler


dizimsel tür dizisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'ü', 'r', ' ', 'd', 'i', 'z', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
dizimsel tür dizisi kelimesinin tersten yazılışı isizid rüt lesmizid diziliminde gösterilir.