dizimsel tür indirgeme kuralı

dizimsel tür indirgeme kuralı İng. reduction rule for syntactic-categories

dizimsel tür indirgeme kuralı için benzer kelimeler


dizimsel tür indirgeme kuralı, 29 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'z', 'i', 'm', 's', 'e', 'l', ' ', 't', 'ü', 'r', ' ', 'i', 'n', 'd', 'i', 'r', 'g', 'e', 'm', 'e', ' ', 'k', 'u', 'r', 'a', 'l', 'ı', şeklindedir.
dizimsel tür indirgeme kuralı kelimesinin tersten yazılışı ılaruk emegridni rüt lesmizid diziliminde gösterilir.