üçgenölçüsel işlev

üçgenölçüsel işlev İng. trigonometric function, trigonometrical function

(…) Anlamdaş. üçgenölçüsel oranlar.


üçgenölçüsel işlev için benzer kelimeler


üçgenölçüsel işlev, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, v harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'g', 'e', 'n', 'ö', 'l', 'ç', 'ü', 's', 'e', 'l', ' ', 'i', 'ş', 'l', 'e', 'v', şeklindedir.
üçgenölçüsel işlev kelimesinin tersten yazılışı velşi lesüçlönegçü diziliminde gösterilir.