üçüncü yutak kavisi

üçüncü yutak kavisi İng. arcus pharyngeus tertius

anat. Yutak gelişimi sonucu ortaya çıkan oluşum. Üçüncü ve dördüncü yutak kavisinden timüs ve paratiroit gelişir.


üçüncü yutak kavisi için benzer kelimeler


üçüncü yutak kavisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'ü', 'n', 'c', 'ü', ' ', 'y', 'u', 't', 'a', 'k', ' ', 'k', 'a', 'v', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
üçüncü yutak kavisi kelimesinin tersten yazılışı isivak katuy ücnüçü diziliminde gösterilir.