ikinci yutak kavisi

ikinci yutak kavisi İng. arcus pharyngeus secundus

anat. Yutağın gelişiminde yutak ceplerini dıştan sınırlayan yapı. İkinci yutak kavisinden tonsilla palatina ve dil kemiği gelişir.


ikinci yutak kavisi için benzer kelimeler


ikinci yutak kavisi, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'k', 'i', 'n', 'c', 'i', ' ', 'y', 'u', 't', 'a', 'k', ' ', 'k', 'a', 'v', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
ikinci yutak kavisi kelimesinin tersten yazılışı isivak katuy icniki diziliminde gösterilir.