üçüz kısa adım

üçüz kısa adım Fr. Chorégraphique, Tribraque

(Yunan Latin tartıbilim Terimi) Arka arkaya gelen üç kısa heceden ibaret tartı adımı.


üçüz kısa adım için benzer kelimeler


üçüz kısa adım, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'ç', 'ü', 'z', ' ', 'k', 'ı', 's', 'a', ' ', 'a', 'd', 'ı', 'm', şeklindedir.
üçüz kısa adım kelimesinin tersten yazılışı mıda asık züçü diziliminde gösterilir.