üfleç kanadı

üfleç kanadı İng. fan blade

Üfleç döner kanatlarının her biri.


üfleç kanadı için benzer kelimeler


üfleç kanadı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'f', 'l', 'e', 'ç', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'd', 'ı', şeklindedir.
üfleç kanadı kelimesinin tersten yazılışı ıdanak çelfü diziliminde gösterilir.