üfleç

üfleç, -ci

a. 1. Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işlemlerinde kullanılan, alev püskürten araç, hamlaç. 2. Laboratuvarlarda yüksek ısı elde edilen araç, hamlaç.


üfleç İng. extract fan, fan

Kirli havayı dışarı emen ya da temiz hava veren aygıt.


üfleç İng. fan

(I) Fırın atmosferlerinin dolaşımını sağlamak için kullanılan üfleyici araç.


üfleç İng. torch

(II) Gaz karışımlarını yakarak üfleme işlemini yapan araç.


üfleç Osm. hamlaç

(kimya)


üfleç İng. fan

Soğutucuda hava akımı sağlayan döner kanatlı aygıt.


üfleç İng. blowpipe

1. fizik, kimya: Deneyliklerde yüksek ısı elde edilen araç. 2. işleyim: Kaynak yapımında, metalleri kesme ve eritme işleminde kullanılan alev fışkırtan araç. 3-bkz. yelyapar.


Üfleç Alm. Düsenstock

üfleç için benzer kelimeler


üfleç, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'f', 'l', 'e', 'ç', şeklindedir.
üfleç kelimesinin tersten yazılışı çelfü diziliminde gösterilir.