üfürüm

üfürüm

a. tıp Kalbin kanı damarlara pompalaması sırasında, zarında veya kapakçığında bulunan delik yüzünden ortaya çıkan normal dışı ses.


üfürüm Fr. insufflation
üfürüm İng. murmur

1. Dinleme sırasında işitilen ve kalp faaliyetleriyle ilişkili bulunan kalp seslerinin tümü. 2. Ses karakteri dikkate alınmaksızın kalp sesleri veya yan sesler.


üfürüm için benzer kelimeler


üfürüm, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'f', 'ü', 'r', 'ü', 'm', şeklindedir.
üfürüm kelimesinin tersten yazılışı mürüfü diziliminde gösterilir.