diastolik üfürüm

diastolik üfürüm İng. diastolic murmur

Dinleme sırasında kalbin gevşemesine bağlı olarak duyulan üfürümler. Atriyoventriküler kapakların daralması veya seminular kapakların yetmezliğine bağlıdır.


diastolik üfürüm için benzer kelimeler


diastolik üfürüm, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, d harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'd', 'i', 'a', 's', 't', 'o', 'l', 'i', 'k', ' ', 'ü', 'f', 'ü', 'r', 'ü', 'm', şeklindedir.
diastolik üfürüm kelimesinin tersten yazılışı mürüfü kilotsaid diziliminde gösterilir.