üretim olanakları eğrisi

üretim olanakları eğrisi İng. production possibility curve, PPC, production possibility frontier, PPF, transformation curve

1. Bir ekonomide belli bir dönemde veri teknoloji ve tam işlendirme koşullarında, tüm üretim faktörleriyle ençok üretilebilecek iki mal veya mal grubu bileşimlerinin geometrik yeri. 2. bk. ürün dönüşüm eğrisi


üretim olanakları eğrisi için benzer kelimeler


üretim olanakları eğrisi, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, ü harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'ü', 'r', 'e', 't', 'i', 'm', ' ', 'o', 'l', 'a', 'n', 'a', 'k', 'l', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'e', 'ğ', 'r', 'i', 's', 'i', şeklindedir.
üretim olanakları eğrisi kelimesinin tersten yazılışı isirğe ıralkanalo miterü diziliminde gösterilir.